Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacanta de consilier, grad profesional debutant

Primaria comunei Itesti, organizeaza la sediul din comuna Itesti, sat Itesti, concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacanta de consilier, grad profesional debutant la Compartimentul stare-civila, resurse umane, registrul agricol, asistenta sociala, fond funciar, integrare europeana, relatii cu publicul, cultura, secretariat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Itesti, Judetul Bacau

Concursul de angajare se va desfasura conform anexelor.

  1. Data limita de înscriere : 08.10.2012 pâna la ora. 1200 inclusiv
  2. Rezultatele selectiei dosarelor : 15.10.2012
  3. Proba scrisa / practica : 22.10.2012
  4. Interviu : 24.10.2012

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Itesti persoane de contact :- secretarul comunei dl Anghel Catalin.

Telefon: 0234/228806

Nota : MODIFICARILE SURVENITE ASUPRA DATELOR ÎN CARE SE VOR SUSȚINE PROBELE CONCURSULUI VOR APAREA AFIȘATE , ÎN TIMP UTIL, LA AFIȘIERUL INSTITUȚIEI